Angående bad och handträning

Föreningen har tagit ett enhälligt beslut av styrelsen, närvarande badledare samt revisorer angående bad vid Löt och paraffinbad under hösten 2020. Beträffande badet får endast 3 personer byta om i samma lokal, 1 dusch får användas före bade och ingen dusch efter badet. Dessutom oklart när start kan ske. De flesta av våra badare är 70+, den grupp hälso- och sjukvårdsledningen rekommenderar att vi ska vara rädda om.

När det gäller paraffinbad är våra lokaler alltför trånga för att vi ska vara på den säkra sidan och vi har även ledare som tillhör 70+.

Vi hoppas ni har förståelse för detta som drabbat oss alla! Vi tar nya tag och hoppas allt är som vanligt igen 2021!